Az Adengo helye a gyomirtási stratégiában

Szaktanácsadói vélemény:
Az Adengo helye a gyomirtási stratégiámban


Kelet-Baranyában végzem a munkámat, nagyon változatos vetésforgóban, mely a kukorica és a kalászosok mellett szóját, zöldborsót, napraforgót, cukorrépát, őszi káposztarepcét is tartalmaz. A termesztett növények közt van nehezen gyomirtható is.

A gyomirtási stratégiám nem is az egyes kultúrák gyomtalanításárol szól, hanem a táblák, a terület, gyomszabályozásáról. Miben különbözik ez az egyes növények növényvédelmétől? Leginkább abban, hogy a technológia kiválasztásánál nemcsak az adott évre vonatkozó gyomirtó hatást veszem figyelembe. A gyomszabályozásnak ugyanis a következő évekre és növénykultúrákra is hatása van.


Nézzük, milyen lehetőségeink vannak a vetésforgó kukorica szakában!

A kukorica jelenleg jól gyomirtható, több szercsoport, nagyszámú készítménye áll a rendelkezésünkre. Tehát alkalmas a másutt nehezen irtható gyomfajok kiiktatására, valamint az általános gyomosodás csökkentésére.

Lássuk hát, mely fajokra kell céloznom a kezeléseket! Mindenütt előfordul a fenyércirok magról kelve és rizómásként is, tehát posztemergens kezelésre mindenféleképpen szükség van. Egyszikűek közül a fenyércirok mellett jelentős a kakaslábfű, a muhar fajok; helyenként, főleg réti talajokon a csillagpázsit és elszigetelten a kölesfajok is jelen vannak. Az egyéves kétszikűek közül nagyon változatos dominancia-viszonyok között a parlagfű, selyemmályva, csattanó maszlag, szerbtövis, disznóparéj fajok ? elsősorban A. retroflexus, libatop, kultúrgyomként pedig a herbicid-toleráns napraforgó fordul elő nagy egyedszámban.

Az évelő kétszikűek közül a mezei acat, az aprószulák és a fekete üröm a legjelentősebb.


Milyen stratégiát követhetünk, követünk hasonló gyomviszonyok között?

1. Egy védekezés az évelő fenyércirok 30 cm állapotához igazítva. A stratégia előnye egy jól időzített kezeléssel megoldjuk a gyomirtást. Nagyon látványos, hiszen láthatóan sok gyomtól szabadítjuk meg a kukoricát.

Hátrányok: a kukoricában a gyomok már kárt tettek, lemondunk a termés egy részéről. Amerikai tapasztalatok, melyek szerint a kukoricát 6 leveles koráig érő stressz állapot csökkenti leginkább a termés mennyiségét. Ezen kívül szűk az az időintervallum, mikor a kezelés optimális időben végezhető. Ha az időjárás vagy technikai okok miatt megkésünk, további károkra számíthatunk.


2. Két kezelés, az első korai posztemergens kezelés az első gyomkelési hullámhoz igazítva, a második az évelő fenyércirok megjelenésekor. 

Előnyök: a ?látott? gyomok ellen védekezünk, a hatáskifejtéshez nincs szükség csapadékra. A korán megszüntetett gyomosodás nem csökkenti a termést

Hátrányok: pontos időzítést igényel, valamint a kétszeri kezelés gép igénye.

3. Két kezelés: az első preemergens, a második az évelő fenyércirok 30 cm es fejlettségekor.
Előnyök: kevésbé kényes az időzítésre.

Ha évelő gyomfajok: acat, feketeüröm már előjöttek 2,4 D? vagy glifozát-tartalmú szerrel kombinálható a gyomokra posztemergensen, a kukoricára preemergensen (pre-poszt
technológia).

Hátrányok: bemosó csapadékot igényel. A kétszeri kezelés gépigénye 

Valamennyi technológiai változatban egy kezelés az évelő fenyércirokra céloz. De mikor is van az ideje a kukorica fejlettségéhez képest? Ez nagyon változó. A talaj hőmérsékletétől és
víztartalmától függően jelentősen eltérő lehet. Enyhe tél utáni meleg tavaszon, akár a kukorica vetése elött is előjöhet. Két évben tapasztaltam ilyen extrém korai megjelenést.

Bebiztosítjuk a termést, hetek múlva is képes az eső hatására aktiválódni


Hűvösebb időjárás esetén később jön, jellemzően május elején, közepén, néha ki is hagy egy évet.

A klímaváltozás hatására azonban a kukorica vetése is előrébb került. Míg az 1980-as években április 20-a környékén kezdtük a vetést, ez mára április első hetére jött elő. Így gyakran előfordul, hogy a kukorica kései, 8-10 leveles állapotában vagyunk kénytelenek védekezni.

A leírt gyomviszonyok mellett nem várhatunk eddig a gyomkonkurencia kikapcsolásával. Szükség van egy kezelésre a korai gyomosodás leküzdésére.

Tehát a két kezeléses technológia az optimális megoldás.


Miért használom az Adengo-t az első kezelésre?

Rugalmas a felhasználási ideje vetéstől a kukorica 3-leveles koráig, tehát tudjuk a kezelést az évjárathoz igazítani, a kukorica kelése elött alkalmazva alkalmas pre-poszt kezelésre, a korán megjelenő évelő gyomfajok ellen glifozáttal vagy 2,4 D-vel kiegészítve.

Preemergensen alkalmazva is kevéssé kényes a bemosó csapadékra, hetek múlva is képes az eső hatására aktiválódni, a már kikelt egyéves gyomokat elpusztítani és a kései gyomosodást meggátolni

Korai posztemergensen alkalmazva a ?látott gyomok? első kelési hulláma ellen alkalmazzuk és tartamhatása megakadályozza a további gyomkelést, ezzel bebiztosítjuk a termést.

Varga Zoltán
növényvédelmi szaktanácsadó, Bóly