Szelektivitásban páratlan páros: Trailer + Tempo csomag

 

Miért használjunk Trailert kalászosainkban?

A 750 g/kg tribenuron-metil hatóanyagot tartalmazó Trailer a HRAC ?B?, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik. Erre a csoportra jellemző a rendkívül nagy biológiai aktivitás, hektárra vetített grammnyi dózisban is hatásosak. A szulfonil-karbamid-csoportba tartozó herbicidek hatásspektruma elsősorban az egyéves kétszikű gyomokra terjed ki, de az egyéves egyszikűek közepes fertőzése esetén megnyugtató hatást várhatunk tőlük. Sajátosan gátolják a Cirsium arvense növekedését, ugyanis a szer hatására a gyomnövény megsárgulva és a talajszint közelében maradva lassan elpusztul.

Trailer gyomirtó szer főleg a leveleken keresztül hat. A szer az acetolaktát-szintetáz enzim működését gátolja. Az enzimműködés gátlása miatt az érzékeny növényekben a tápanyagszállítás, a légzés és az anyagcsere a kijuttatást követő néhány órán belül leáll. A készítmény az érzékeny gyomok növekedését gyorsan megállítja. A tipikus tünetek a kezelés után 3-10 nappal válnak láthatóvá. A kijuttatást követő meleg és nedves időjárás elősegíti a hatáskifejtést, míg a száraz, hideg körülmények késleltetik a tünetek megjelenését.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! Kiegészítő kombinációs partnere -erős vagy fejlett galaj esetén- a fluroxipir hatóanyagú Flurox Forte.

 

Az őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől (őszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően), a zászlós levél megjelenéséig (zab esetében 2 nóduszos fejlettségig) kell kijuttatni 10-20 g/ha-os dózisban. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2-3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani. 2-4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

A hatásfokozás érdekében a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

Normál vetésváltás esetén a kezelt kalászos betakarítását követően ugyanabban az évben kalászosokat, továbbá 3 hónap után lóbabot és őszi káposztarepcét szabad vetni. A kezelést követő évben bármilyen kultúra termeszthető.

Rezisztencia kialakulásának lehetősége: Az azonos hatásmechanizmusú herbicidek több éven át, ugyanazon területen való felhasználása természetes szelekció útján rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet. A további egyoldalú gyomirtó szer felhasználás hatására a rezisztens biotípus felszaporodhat, majd a területen dominánssá válhat. Az adott gyom-biotípus akkor tekinthető rezisztensnek, ha a herbicid előírásszerű felhasználásakor, a javasolt dózis alkalmazása után a kezelést túléli. A rezisztencia kialakulása, illetve kifejlődése elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú, de hasonló hatékonyságú gyomirtó szerek egymást követő, vagy tankkeverékben való kijuttatásával, illetve vetésváltással.

 

 

Tempo a kukorica verhetetlen gyomirtója

A 44 g/l tembotrion hatóanyag a HRAC ?F? herbicidcsoporton belül a triketonok hatóanyagcsoportba tartozik. A hatóanyag a növények 4-hydroxyphenylpyruvat dioxygenase (HPPD) enzimjét gátolja, ami a klorofill UV védelmét biztosító karotinoidok bioszintézisében játszik elengedhetetlen szerepet. Ennek hiányában a napfény UV sugárzásának hatására a növényi klorofill elbomlik, a növények kifehérednek és elpusztulnak.

 

Kukoricában (takarmány, csemege, vetőmag) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény fejlettségétől függetlenül 8 leveles állapotáig, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fenológiai stádiumában, azok gyökérváltásakor. Fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A posztemergens védekezést a kukorica szögállapotától (korai posztemergens) a növény 7-8 leveles koráig végezhetjük el. Az állományban történő gyomirtás előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

-a korai posztemergens kezeléseknél nem, vagy alig jelentkezik a káros gyom-kukorica célzott kezelést tesz lehetővé, ebből adódóan költség- és környezetkímélő módszer

-kompetíció

-a veszélyes, nehezen irtható egyéves kétszikű gyomok (selyemmályva, szerbtövis, napraforgó árvakelés, csattanó maszlag, stb.) elleni kifejezetten hatásos módszer

-magas és alacsony szerves anyag tartalmú, laza és erősen kötött talajoknál kizárólagos megoldást jelenthet

-az évelő gyomfajok elleni egyedüli hatásos módszer

-az időjárási tényezők kevésbé befolyásolják a kezelések hatását

A (normál) posztemergens kezeléseket általában a kukorica 4-6 leveles állapotában végezzük el, ez az időszak évjáratoktól függően a kelés utáni 3-4. hétre esik. Fontos a gyomirtás időzítése, mert az optimálisnál korábbi kezelésnél elmarad a várt jó hatás, elkésett kezelésnél pedig a gyomnövény?kultúrnövény közötti versengés (kompetíció) káros hatása érvényesülhet. A (normál) posztemergens kezelést akkor célszerű elvégezni, amikor a gyomnövények 2-4 leveles állapotban vannak, kb. 50-60 %-ban borítják a területet és már az évelő gyomfajok is kihajtottak. A fenti optimális kezelési idő szinte egy-két napban határozható meg. A május végére?június elejére tehető kezelés nagy kockázattal is járhat, mert a gyomvegetáció naponta jelentősen növekszik, tartós csapadékos időjárás is bekövetkezhet, amikor nem lehet munkát végezni.

Tempo-t hatástartamának fokozása céljából terbutilazin hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával célszerű kombinálni, évelő kétszikű gyomfajok (Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Cirsium arvense) ellen dikamba hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. Kombinációban való alkalmazáskor a kijuttatást a partner kukoricában megadott fenológiai határai, technológiai előírásai szabják meg.

Kukoricavonalak, csemegekukorica gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban, csemege kukoricában kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

 

Mákban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a mák 6-8 valódi leveles állapotában, amikor a legerősebb a védettséget biztosító viaszréteg a mákon. Csapadékos időjárás esetén a kijuttatással 2-3 napot várni kell a viaszréteg regenerálódásáig! A kezelést követően az időjárási tényezők, illetve a mák egészségi állapotának függvényében kismértékű, múlékony sárgulás (vagy sárga elszíneződés) fordulhat elő a mák növényeken. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Czencz Péter, növényorvos, FDM Trade Kft. területi képviselő Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna megye