ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2016.07.01. napjától

1. Alapfogalmak

1.1. A webáruház üzemeltetője – a Vállalkozó

A webáruház üzemeltetője a "FARMMIX" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai a következők:

 • cégjegyzékszám: 09-09-003953
 • nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 • székhely: 4220 Hajdúböszörmény Ipartelep utca 20.
 • adószám: 12113305-2-09
 • telefonos elérhetőség: 06 30/ 535 78 09 (munkanapokon 7:30-17:00- ig)
 • telefax: +36-52-530-786
 • elektronikus elérhetőség: webaruhaz@farmmix.hu

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő vásárlás esetén a „FARMMIX” Kft., mint Vállalkozó és Ön, mint Vásárló között szerződés jön létre.

További információk:

 • kapcsolattartó személy neve: Liptai Tibor
 • szerződés nyelve: magyar
 • A Vállalkozó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra sem nyomtatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.
 • A Vállalkozó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat továbbá, hogy a www.farmmix.hu internetes oldalon működő webáruház által kínált termékek megvásárlása, kizárólag egy megfelelő internet eléréssel rendelkező hardver eszközzel továbbá az arra telepített internet böngésző (Firefox, Chrome) használatával, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételek és eljárás betartásával lehetséges.

1.2. Vásárló

Aki a Vállalkozó hivatalos honlapján (www.farmmix.hu) keresztül bármilyen terméket vásárol és az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.farmmix.hu internetes oldalon működő webáruház által kínált termékek megvásárlásával kapcsolatos szabályokat rögzítse.

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak módosítása a közzétételkor lép hatályba. Jelen ÁSZF 2015. szeptember 11. napjától hatályos.

2. Regisztráció

A webáruház által kínált termékek megvásárlása kizárólag az elektronikus regisztrációt követően lehetséges. A Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megismerte és az abban foglaltakkal egyetért továbbá, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A regisztráció során Ön az alábbiakban felsorolt személyes adatok megadására köteles:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználói név
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Telefonszám

A regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A Vásárló rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

Személyes adatok módosítása: A Vállalkozó biztosítja Vásárlói részére a személyes adatokban bekövetkezett változás kijavításának lehetőségét. A személyes adatokat a Vásárló bármikor módosíthatja. A megadott szállítási címet a rendszer minden egyes rendeléskor felhozza. Kérjük, hogy többszöri rendelés esetén a szállítási címet minden megrendelés előtt ellenőrizni és szükség esetén még a megrendelés leadása előtt módosítani szíveskedjenek.

A Vásárló által tévesen megadott adatokból adódó esetleges károkért/hibás teljesítésért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

A webáruház által kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • Műtrágyák és lombtrágyák
 • Háztartási írtószerek
 • Autóápolási termékek
 • Balkonládák, kaspók, cserepek
 • Borászati kellékek
 • Gépek
 • Kertészeti kiegészítők
 • Kerti szerszámok
 • Kézi szerszámok
 • Munkavédelmi eszközök, munkaruházat
 • Műanyag termékek
 • Öntözéstechnika
 • Szabadidős termékek
 • Vetőmagok
 • Virágföldek
 • Egyéb termékek

A webáruház által kínált termékek kizárólag online, házhozszállítással rendelhetők meg. A termékek mellett megtalálja azok részletes leírását valamint a termékért fizetendő vételárat. Az egyes termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák, a mindenkor hatályos törvény által előírt ÁFA összeget, de nem tartalmazzák a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos költségeket. A Vállalkozó az árváltoztatás jogát valamennyi termék esetében fenntartja.

A webáruház által kínált termékekről megjelenített képek illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A webáruház termékkínálatában a Növényvédőszer címke alatt szereplő termékek és egyes Háztartási írtószerek tájékoztató jelleggel szerepelnek. Ezen termékek kizárólag a Vállalkozó székhelyén/telephelyén személyesen vásárolhatóak meg és vehetők át. A termékekkel kapcsolatos tájékoztatót, engedélyköteles termékek esetén az engedély fajtáját (pl.: zöld könyv, egészségügyi gázmester) a termékek melletti leírás tartalmazza. A webáruházon kívüli vásárlással kapcsolatban bővebb tájékoztatást az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinken kaphat.

4. A rendelés menete

4.1. Regisztráció

4.2. Termékek kiválasztása

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a „kosárba”. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását követően a kosár tartalma automatikusan frissül, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

4.3. Fizetési mód kiválasztása:

A kiválasztott termék(ek) vételárának kiegyenlítése történhet bankkártyás fizetéssel vagy postai utánvétellel. A fizetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást jelen ÁSZF 5. Fizetési módok pontja tartalmazza.

4.4. Megrendelés

A rendelés véglegesítése.

4.5. Megrendelés visszaigazolása

A Vásárló megrendelését a Vállalkozó a megrendelés beérkezését követően e-mail útján automatikusan visszaigazolja. A megrendelés végleges visszaigazolására, az automatikus visszaigazolást követő 48 órán belül kerül sor, a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail-címre. A szerződés a Vállalkozó és a Vásárló között, a megrendelés elektronikus úton történő végleges visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

A Vállalkozó a megrendelés végleges visszaigazolását tartalmazó e-mailben közli a Vásárlóval a megrendeléssel kapcsolatos végleges információkat (szállítás pontos ideje, szállítási költség stb.)

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a megrendelés sikeressége és a további problémák elkerülése végett, a regisztráció során törekedjenek az e-mail cím és a telefonszám pontos megadására. Hibás e-mail cím megadása vagy az e-mail postafiók telítettsége ugyanis a megrendelésének sikertelenségét eredményezheti.

A Megrendelés módosítása, visszavonása: A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló az 1.1. pontban megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon, a megrendelés elküldését követő 48 órán belül, de legkésőbb a megrendelés végleges visszaigazolásának kézbesítéséig teheti meg. Bankkártyás fizetés esetén a lemondást követő 14 napon belül a Vásárló által kifizetett vételárat a Vállalkozó visszautalja a Vásárló részére. A határidőn túl beérkezett visszavonási nyilatkozatot a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A Vásárló a megrendelés visszavonására nyitva álló határidőn túl kizárólag – az ÁSZF 9. pontjában rögzített feltételek szerint – elállási jog gyakorlására jogosult.

5. Fizetési módok

A megrendelt termékek kifizetése két módon lehetséges:

5.1. Bankkártyás fizetéssel:

Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelés leadásával a Budapest Bank Nyrt. elektronikus fizetési felületén keresztül teljesíti. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO. A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Vásárló banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

A Vállalkozó a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő (Vásárló) nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Vállalkozó a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Vállalkozó semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal.

A Vállalkozó mind a sikeres, mind a sikertelen bakkártyás fizetés esetében értesítő e-mailt küld a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére. Kérjük, hogy a sikeres megrendelés érdekében minden tranzakció esetében ellenőrizzék elektronikus postafiókjukat.

5.2. Utánvételes kifizetéssel:

Ebben az esetben a számlán szereplő összeget a Vásárló az áru átvételekor, a futárszolgálat kézbesítője részére készpénzben fizeti meg.

A választott fizetési módtól a Vásárló kizárólag a Vállalkozó előzetes hozzájárulásával térhet el.

6. Házhozszállítás

A megrendelt termékeket mindkét fizetési mód esetén futárszolgálat igénybevételével szállítjuk ki a Vásárló által megadott szállítási címre.

Webáruházunk megrendeléseit a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

Az általános szállítási határidő (a megrendelés visszaigazolásának időpontjától) 1-3 munkanap. Amennyiben a termék kiszállítása a megadott határidőn belül nem lehetséges (pl. készlethiány) a szállítás várható időpontjáról telefonon értesítjük a Vásárlót.

Szállítási díjak a csomagsúlyok tekintetében:

Csomagsúly (kg) Szállítási díj (Ft)
0 - 3 1310
3.01 - 5 1548
5.01 - 10 1667
10.01 - 15 1787
15.01 - 20 1906
20.01 - 25 2263
25.01 - 30 2739
30.01 - 40 4169
40.01 - 5774

Az árak csomagonként értendőek és nettó árak!

Utánvét különszolgáltatás díja:

Utánvét összege Utánvételi díj (Ft)
0 - 25000 Ft-ig 441
25001 - 50000 Ft-ig 647
50001 - 100000 Ft-ig 882
100001 - 300000 Ft-ig 1654
300001 - Ft-ig 3308

Az árak csomagonként értendőek és nettó árak!

30.000,- Ft érték feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes!

7. Kézbesítés

A megrendelt termékeket a futárszolgálat a megrendelésben megadott szállítási címre kézbesíti. A szállítás munkanapokon 8-18 óráig történik. Amennyiben a Vásárló a megadott időszakban nem tartózkodik otthon, úgy a munkanapokon történő kiszállítás okán szállítási címként célszerű lakcím helyett, munkahelyi címet megjelölni.

Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, úgy a futárszolgálat egy írásbeli értesítőt hagy a szállítási címen. A csomag kézbesítését a futárszolgálat a következő munkanapon ismételten megkísérli. A kézbesítés ismételt sikertelensége esetén az újabb írásbeli értesítő elhelyezését követően a Vásárló kizárólag 7 munkanapon belül (véghatáridő) a futárszolgálattal történő (telefonos) egyeztetést követően veheti át a csomagot. A Termék kézbesíthetetlensége esetére felmerült többletköltséget a Vásárlóra terheljük

Amennyiben a termék a visszaigazolásban megjelölt időpontig nem érkezik meg Önhöz kérjük, értesítsen bennünket a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben Ön a megrendelés során az utánvéttel történő fizetési módot választotta kérjük, ügyeljen arra, hogy a kézbesítéskor a számlán szereplő vételár összegét a kézbesítő részére ki tudja fizetni. A vételár kifizetésének elmaradása folytán meghiúsult kézbesítés miatt át nem vett vagy visszaküldött csomagok visszaszállítási díját Önre terheljük. A meghiúsult kézbesítés esetén a megrendelése a Vállalkozó rendszeréből automatikusan törlődik.

A csomag átvétele:

A Vásárló az átvételkor köteles a csomagot a futár jelenlétében megvizsgálni. Az átvételkor a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén a Vásárló a futár jelenlétében köteles azt felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a DPD-nek illetve a Vállalkozónak haladéktalanul bejelenteni. A Vásárló köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

8.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a Vásárló a termék kézbesítésének időpontjától számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági jogait a Vállalkozóval szemben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően.

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kijavítást, kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által kiválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költéségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső soron a szerződéstől is elállhat. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogról a másikra térhet át, ekkor azonban az áttérés költségét maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Vállalkozó adott okot.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje:

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az A. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az A. és a B. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. Elállási és felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően, a Vásárló a szerződéstől a termék kézhezvételének vagy több termék esetén - amennyiben az egyes termékek kézbesítése eltérő időpontban történik – az utolsó termék kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát

 • az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén eljuttathatja vagy
 • azt a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében feltüntetett elállási nyilatkozatminta felhasználásával is megteheti.

A postai levél formájában elküldött elállási nyilatkozatot akkor tekintjük határidőben elküldöttnek, ha azt a termék átvételétől számított tizennégy napon belül postára adták, míg az e-mailen vagy faxon elküldött elállási nyilatkozatok akkor tekinthetőek határidőben elküldöttnek, ha azok a fenti e-mail címen található elektronikus postafiókba vagy faxszámra, a termék(ek) átvételtől számított tizennégy napon belül beérkeznek. A tizennégy napon túl postára adott vagy a megadott e-mail címre vagy fax számra beérkezett elállási nyilatkozatokat sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Elállás esetén a Vállalkozó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti. Vállalkozó a visszatérítés során a Vásárló által igénybe vett fizetési módot alkalmazza kivéve, ha a Vásárló egyéb fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Az eltérő fizetési mód alkalmazása esetén a Vásárlót többletköltség nem terheli. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárló viseli. A Vásárlót ezen felül további költség nem terheli.

A Vásárló az általa rendelt termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik, továbbá Vállalkozó a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a Vásárlóval szemben.

A Vásárló elállási és felmondási jogát – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján - nem gyakorolhatja

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

10. Részrendelés és részszállítás

Amennyiben - több termék együttes megrendelése esetén - a rendelt termékek közül valamelyik, a vállalt szállítási határidőn belül nem állna rendelkezésre úgy azt több részletben szállítjuk ki. Ebben az esetben a szállítási költséget csak egyszer számítjuk fel. Az ilyen esetekben a részszállításról a Vásárló által megadott elérhetőségeken preferáltan e-mail, telefon értesítjük. A Vásárló a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban tüntetheti fel, ha a megrendelt termékeket más-más időpontban kéri kiszállítani. Ebben az esetben a kiszállítás díját többszörösen számítjuk fel.

11. Panaszkezelés

Panaszok benyújtására az alábbi elérhetőségek valamelyikén van lehetőség:

 • panaszügyintézés helyszíne a Vállalkozó telephelye: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124.
 • levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep út 20.
 • telefonos elérhetőség: 06 30/ 535 78 09
 • e-mail: webaruhaz@farmmix.hu

A Vásárló kizárólag a webáruházban vásárolt áru forgalmazásával valamint az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló Vállalkozói magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozóan tehet szóban vagy írásban panaszt a Vállalkozónál. A webáruház működésével, a megrendelés leadásával valamint a termékkel kapcsolatos általános tájékoztatás kérése nem minősül panasznak.

A Vásárló által tett személyes szóbeli panaszt a Vállalkozó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát a Vásárló részére átadja/megküldi.

Az írásbeli panaszt – ideértve az elektronikus úton tett panaszt is - a Vállalkozó a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és azt a Vásárlóval közli. A Vásárló által benyújtott panasz elutasítása esetén adott választ a Vállalkozó indokolni köteles.

A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire, a panasz elutasítása esetén igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre továbbá a panaszra vonatkozó egyéb előírásokra vonatkozó szabályozást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.     

A Vásárló panasz elutasítása esetén a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testülethez fordulás lehetősége kizárólag abban az esetben illeti meg a Vásárlót, amennyiben a vita rendezését Vállalkozással megkísérelte, azonban annak közvetlen rendezése sikertelen maradt. A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul, amelyet a Vásárlónak írásban (levél, távirat, távgépíró, telefax, e-mail üzenet) a békéltető testület elnökének címezve kell benyújtania.  

A békéltető testületek elérhetőségét az alábbi linkre kattintva érhetik el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

12. További információk

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbiakban felsorolt jogszabályok mindenkor hatályos állapota irányadó.

 • a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,
 • a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • a 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Elállási nyilatkozatminta

Címzett

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Vásárló aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt